Minimal Pair

Những người học ngoại ngữ như ngôn ngữ thứ hai thường bị ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ. Một số khó khăn như không thể phân biệt được các âm gần giống nhau, ví dụ như /i/ và /I:/. Bên cạnh đó có những âm sử dụng những chữ cái giống trong tiếng mẹ đẻ nhưng phát âm hơi khác một chút có thể làm cho người học phát âm sai vì họ luôn lẫn lộn với cách phát âm ở ngôn ngữ mẹ đẻ. Những âm như vậy có thể gọi là “Minimal pairs,” hay những âm khác nhau rất nhỏ. Ứng dụng này sẽ giúp các bạn luyện tập các âm như thế trong tiếng Anh để có thể phát âm chính xác hơn cũng như nghe được tốt hơn.