Đức khiêm tốn của người vĩ đại

Hai đức tính khiêm tốn và hiệp nghĩa dường như đối lập nhau. Quả vậy, người khiêm tốn thì không bao giờ đặt mình lên vị trí cao, không bao giờ thích những lời chúc tụng tung hô. Ngược lại, người hiệp nghĩa thì ao ước những sự lớn lao, nỗ lực để dành được những sự vinh quang, vinh dự. Như vậy, có phải rằng người khiêm tốn thì không thể trở nên hiệp nghĩa; hay ngược lại, người hiệp nghĩa không thể là người khiêm tốn. Tuy nhiên, nếu hiểu hai nhân đức một cách chính xác thì chúng ta có thể nhận ra rằng hai nhân đức này không những không loại trừ nhau mà còn có thể kết hợp với nhau để làm cho con người nên hoàn hảo hơn.

Read More