Hello world!

My name is Joseph Nguyen Anh Tan. I come from Nam Dinh Province, Vietnam. My major is Engineer of Computer Science. I was educated in Hanoi University of Science and Technology, whose Vietnamese name is Dai Hoc Bach Khoa Ha Noi. During school time, I was learning about the vocation of priesthood. After I graduated from the university, I passed the exam to the seminary of Hanoi dioces. Unlike my classmates, my chancellor asked me to study English so that I can study in a college in the US. Now, I have been studying at Saint Vincent College, PA for two years. I found this website to share my knowledge of what have learned. Hopefully, it is helpful for some of you.

Tôi là Joseph Tân Nguyễn. Tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nam Định, Việt Nam. Chuyên ngành của tôi là kỹ sư khoa học máy tính. Tôi được đào tạo tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Trong thời gian học đại học, tôi đã tìm hiểu về ơn gọi linh mục. Sau khi tốt nghiệp, tôi tham dự kì thi vào chủng viện và đã trúng tuyển. Không giống với các bạn cùng lớp, tôi phải học tiếng Anh để có thể đi du học tại Hoa Kỳ. Hiện tại, tôi đang tu học tại Chủng Viện Thánh Vinh-sơn, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Tôi lập trang web này với mong muốn chia sẻ những kiến thức tôi đã học được. Hi vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn.