Phương pháp dạy Giáo lý của Giáo hội

Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh : hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. (2 Tim 4:1-2)

Sự chuẩn bị

Dưới đây là một số yếu tố chính của bước đầu tiên này:

 • Mối quan hệ của bạn với những người bạn đang giảng dạy (Thánh Gioan Bosco nói: “Hãy nhận họ yêu bạn và họ sẽ theo bạn đến bất cứ đâu! ”).
 • Sự sắp xếp của bạn để môi trường lớp học trở nên thân thiện và hấp dẫn (St. Augustine cảnh báo không nên để chúng quá nóng hoặc quá lạnh vì chúng sẽ ngủ hoặc mất tập trung!).
 • Sự sẵn sàng của bạn dành cho họ khi họ đến – biết tên họ, không trở nên lơ đãng.
 • Một “không gian thiêng liêng” để sẵn sàng làm tâm điểm cho lời cầu nguyện và sự chú ý.
 • Tình yêu chân thành của bạn khi dạy chúng, phần mở đầu được chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn người cầu nguyện.

Mục đích của bước này là tạo điều kiện cho việc đào sâu Lời Chúa trong trá i tim học sinh của bạn. Sự chuẩn bị này sẽ giúp họ tách biệt khỏi những mối bận tâm và nhận ra sự tốt đẹp của việc đến học hỏi những kiến thức về đạo Chúa. (Với một nhóm bạn mới làm quen, điều này có thể mất vài tuần.)

Rao giảng/Tuyên bố

 • Những CHÂN LÝ mà bạn tuyên bố được kiểm tra, học hỏi và so sánh đến giống như của một sứ giả, được tuyên bố một cách xác quyết và rõ ràng nhưng không nhằm mục đích đối đầu. Nó thực sự giống như lăn một vật rất thú vị vào giữa một đám đông tò mò.
 • Mục đích của bước này là công bố rõ ràng SỰ THẬT được giảng dạy. Nó không cần quá dài, nhưng là một tuyên bố được xây dựng trên nền tảng vững chắc, mọi thứ khác theo sau sẽ rõ ràng hơn.
 • Nó giống như nói “Đây là những gì chúng ta đang làm tối nay.” Khi học sinh của bạn về nhà, họ biết những gì họ đã học được! Do đó, tuyên bố không được mơ hồ hoặc gửi như một lời xin lỗi.
 • Đây là bước trung tâm của phương pháp. Tất cả các bước khác liên quan đến điều này

Giải thích

 • Tuyên bố của bạn báo hiệu cơ hội để xem xét “sứ điệp tin mừng” mà bạn vừa trình bày cho người học.
 • Ngoài việc trình bày bài giáo lý một cách đơn giản, bạn có thể sáng tạo để thu hút người học:
  • sự biện giải (apologetics)
  • show slides / video
  • chia sẻ lời chứng của bạn
  • chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận và xem xét các khía cạnh khác nhau của SỰ THẬT
  • trình chiếu và thảo luận về nghệ thuật thánh
  • nghiên cứu một lời cầu nguyện mới để ghi nhớ hoặc tra cứu các câu Kinh thánh liên quan đến chân lý
 • Đây là bước trong đó các câu hỏi và sự nghi ngờ của người tham gia cần phải thành thật được giải quyết, riêng tư nhưng sớm hoặc trong bối cảnh của nhóm.
 • Điều quan trọng là giải thích sao cho ngay cả khi SỰ THẬT đạt đến đỉnh điểm siêu việt thì nó vẫn hợp lý và tuyệt vời. Nó không xúc phạm lý trí, nhưng đúng hơn là truyền tin và truyền cảm hứng.

Áp dụng

 • Bây giờ bạn bắt đầu giải quyết SỰ THẬT này có ý nghĩa như thế nào đối với người học. Bạn giúp họ trong việc áp dụng SỰ THẬT vào cuộc sống của họ.
 • Bước này nhằm mục đích giúp SỰ THẬT và sự tin chắc các bước trước đó sinh hoa trái. Nó
 • cũng nên được tập trung để khai sáng kinh nghiệm của người học hoặc sự hiểu biết về những chân lý có trong bài học.

Cử hành

Để kết thúc một buổi dạy giáo lý, bạn cần cung cấp cho người học cách đáp lại ân điển mà Thiên Chúa đã ban cho họ sau khi họ đào sâu tìm hiểu những SỰ THẬT của Ngài.

Lấy từ Màu nhiệm chúng ta tuyên xưng Đức ông Francis Kelly (Our Sunday Visitor Books, 1993), được dịch bởi Joseph Tân Nguyễn