Ba hình thức sư phạm căn bản

Giảng Dạy – Dạy Linh Hoạt – Thực Tập

  1. Giảng Dạy: Thầy thông truyền kiến thức cho trò. Đó là bài thuyết trình, từ ngữ, nội dung. Vấn đề: nói, nghe, ghi nhận.
  2. Dạy Linh Hoạt: tương quan giữa thầy – trò là chủ yếu. Thầy nhường chỗ cho trò và gián tiếp giúp trò đạt kiến thức qua việc nói lên kinh nghiệm sống, khó khăn vươn lên … Vận dụng các phương pháp chủ động, đối thoại, chia sẻ, thảo luận … Vấn đề: là bản thân, là sống động.
  3. Thực tập: là tương quan giữa trò và kiến thức là chủ yếu. Thầy có khả năng khơi dậy cho trò thực hành, tự điều chỉnh. Vấn đề: là hoạt động và làm. Cần sử dụng những tư liệu, linh hoạt, trò chơi …

Cả ba hình thức sư phạm trên, tùy trường hợp, lứa tuổi, trình độ, ta có thể dung hòa với nhau thì việc giảng dạy đạt hiệu quả cao.

Kim tự tháp giáo dục

Kim tự tháp cho thấy hiệu quả của phương pháp thụ động và phương pháp chủ động khi Dạy và Học

Kim tự tháp mời gọi Giáo lý viên ứng dụng hài hòa giữa phương pháp chủ động và phương pháp thụ động, tùy theo nội dung bài dạy để đạt được hiệu quả cao trong việc dạy giáo lý

Thang kiến thức BLOOM giúp người dạy tự đánh giá khả năng đào tạo và giúp người dạy thực hiện việc dạy học từ thấp đến cao

Cấp 1 + 2: Kiến thức nền tảng

Cấp 3 + 4: Kỹ năng

Cấp 5 + 6: Thành thạo

  • Cấp 1-2: Tư duy bậc thấp
  • Cấp 3-4-5-6: Tư duy bậc cao

Tham khảo: Lm. Francois Việt, Sư Phạm Giáo Lý (Tp. Hồ Chí Minh:2021), 17-19.