Phương Pháp Lập Kế Hoạch Bài Giảng Theo Tinh Thần Giáo Hội

Bảng Liệt Kê Những Việc Cần Làm

Ngày tháng : _____________________________________________
Đề tài: ___________________________________________________
Người cầu nguyện: _________________________________________

 1. Chuẩn bị bài học
  • Sự chuẩn bị của giáo lý viên
   • Quy Ki tô – Điều gì trong bài học hôm nay liên hệ tới Đức Giê su?
   • Tôi sẽ đọc gì trong sách giáo lý để chuẩn bị cho bài giảng?
   • Đoạn Thánh Kinh nào tôi sẽ đọc cũng như cầu nguyện khi tôi chuẩn bị cho bài giảng?
   • Phụng vụ – Phụng vụ có liên hệ thế nào với bài học ngày hôm nay?
  • Cách tôi chuẩn bị cho các học viên của tôi
   • Một không gian thánh
   • Lời cầu nguyện mở đầu
 2. Lời tuyên bố/rao giảng của bài học ngày hôm nay là gì? (1-2 câu)
 • Ba cách để giải thích lời rao giảng đó là gì? (Thông hiểu)?
  • Đoạn Thánh Kinh/nghi thức phụng vụ/sách giáo lý nào tôi sẽ sử dụng để liên hệ?
  • Những câu hỏi nào mà người học có thể hỏi?
  • Làm thế nào để giúp các học viên có khả năng giải thích những lời dạy của Hội thánh cho người khác?
  • Những gì tôi có thể yêu cầu các học viên ghi nhớ (Từ khóa hoặc cụm từ)?
 • Ba cách mà tôi có thể trình bày cho học sinh cách mà lời rao giảng được áp dụng vào đời sống của họ? (Sám hối/thay đổi)
  • Phụng vụ – Lời nguyện nào tôi sẽ dạy các học viên ngày hôm nay?
  • Làm thế nào để tôi làm chứng cho sự thật được tuyên bố? – Lời chứng cá nhân, gương các thánh, Thánh Kinh?
  • Những thách thức/thực hành nào tôi có thể gợi ý để học viên thực hiên giống như một kết quả của bài học? Làm thế nào để tôi giúp họ sống sự thật này?
 • Làm thế nào để cử hành chân lý mà chúng ta vừa học? (Thông hiểu+Biến đổi = Sự đáp trả của đức tin)
  • Phụng vụ – Chúng ta sẽ kết thúc bài học như thế nào? (Bài thánh ca/thánh thi/công bố Lời Chúa/suy niệm trong thinh lặng/kinh cầu,…)
  • Vị thánh nào có thể giúp các học viên cử hành bài học? (Ngày mừng lễ của vị thánh, thánh bổn mạng học sinh/sinh viên, dẫn lời các bài viết/thơ/bài hát của các thánh)
  • Làm thế nào để tôi tác động đến sự đáp trả toàn diện của các học viên của tôi (tâm trí và con người) qua việc cử hành?